Poezja Leopolda Staffa. na maturze

Deszcz jesienny" (3)

W pierwszej zwrotce mamy do czynienia z ukazanie obrazu krajobrazu, który odzwierciedla stan duchowy człowieka. Nazywa się to...

A -
B psychizacją krajobrazu
C impresjonizmem
D psychoanalizą