Zofia Nałkowska Granica. na maturze

Czas akcji

Czego nie obserwujemy w powieści?

A układ retrospektywny - rekonstruowanie czasu utraconego
B akcja toczy się w przyszłości
C kompozycja falowa - rozpoczęcie i zakończenie tym samym wątkiem
D czas akcji obejmuje kilka lat życia bohaterów