Wątki filozoficzne w Biblii na maturze

cytat - przypowieści (3)

„Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubił jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zagubioną, aż ją znajdzie?” - skąd pochodzi ten cytat?

A "Ewangelii według św. Jana"
B "Ewangelii według św. Mateusza"
C "Ewangelii według św. Łukasza"
D "Ewangelii według św. Marka"