Poezja K.K. Baczyńskiego, T. Gajcego. na maturze

cytat - Baczyński (2)

"Każdą - kolumną jesteś na grobie pieśni własnych zamarzły" - z jakiego utworu Baczyńskiego pochodzi ten cytat?

A "Pokolenie"
B "Sur le pont D'Avignon"
C "Bez imienia"
D inny wiersz