Wprowadzenie do kultury średniowiecza na maturze

"Biblia królowej Zofii"

W którym roku powstała "Biblia królowej Zofii"?

A 1455
B 1440
C 1450
D 1445