Budowa i treść Boskiej Komedii Dantego na maturze

bestie (2)

Każda z bestii stanowi alegorię danej cechy charakteru. Która z podanych odpowiedzi jest prawidłowa?

A pantera - pycha
B wilczyca - chciwość
C wilczyca - zawiść
D lew - zawiść