Budowa i treść Boskiej Komedii Dantego na maturze

bestie (2)

Każda z bestii stanowi alegorię danej cechy charakteru. Która z podanych odpowiedzi jest prawidłowa?

A wilczyca - chciwość
B pantera - pycha
C lew - zawiść
D wilczyca - zawiść