Budowa i treść Boskiej Komedii Dantego na maturze

bestie

Kiedy poeta znajduje się w głębi ciemn ego lasu, powrót utrudniają mu trzy bestie, do których nie należy...

A wilczyca
B pantera
C tygrys
D lew