Budowa i treść Boskiej Komedii Dantego na maturze

bestie

Kiedy poeta znajduje się w głębi ciemn ego lasu, powrót utrudniają mu trzy bestie, do których nie należy...

A tygrys
B pantera
C wilczyca
D lew