gramatyka - szyk zdania podrzędnie złożonego; spójniki zdań podrzędnie złożonych na maturze z niemieckiego