gramatyka - stopniowanie przymiotnika i przysłówka na maturze z niemieckiego