gramatyka - liczebniki główne i porządkowe na maturze z niemieckiego