gramatyka - bezokolicznik z >zu< i bez >zu< na maturze z niemieckiego