Związki między funkcjami trygonometrycznymi na maturze z matematyki