Zastosowanie wykresów funkcji trygonometrycznych na maturze z matematyki