Układy równań na maturze z matematyki

równania i nierówności liniowe (I stopnia); pierwiastek równania kwadratowego; równania wielomianowe; równania wymierne.