Sposoby okreslania funkcji na maturze z matematyki