Rozwinięcia dziesiętne liczb na maturze z matematyki

Jest to sposób przedstawiania liczb rzeczywistych w postaci ułamka dziesiętnego. Zdający powinien umiec: * wyznaczać przybliżenia dziesiętne i obliczać błąd względny i bezwzględny przybliżenia *wykonywać działania na wyrażeniach algebraicznych *planować i wykonywać obliczenia *przedstawić liczby wymierne w postaci ułamka dziesiętnego *usuwać niewymierność z mianownika