Równania wymierne na maturze z matematyki

Aby rozwiązać równanie wymierne należny: 1. Określić dziedzinę. 2. Rozłożyć mianownik na czynniki 3. Pomnożyć obie strony równania przez takie same wyrażenie które pozwoli pozbyć się mianowników 4. wyznaczyć zbiór rozwiązań równania uwzględniając dziedzinę