Pierwiastki wymierne wielomianu na maturze z matematyki