Odległość między dwoma punktami na maturze z matematyki