Odczytywanie własności funkcji z jej wykresu na maturze z matematyki

Odczytywanie własności funkcji z jej wykresu to określenie dziedziny, zbioru wartości, miejsca zerowego, monotoniczności, różnowartościowości, parzystości oraz okresowości.