Lista pytań dla zagadnienia: Dowodzenie tożsamości trygonometrycznych