Działania na wyrażeniach wymiernych na maturze

Wykonaj działania na wyrażeniach wymiernych

Wynikiem działania jest:

A (x+1)/(x-3)
B (- 0,5x^2 + 4,5x+ 7)/x
C -(x-3)
D (-2x^2 -5x+ 3)