Działania i własności wektorów na maturze

Wskaż wartość parametru

Dane są dwa niezerowe wektory u=[3p+1,2] i v=[4,-2p]. Wskaż takie wartości parametru p, aby których trójkąt rozpięty na wektorach u i v był równoramienny.

A 2
B 11/5
C 5
D 1