Równania i nierówności trygonometryczne na maturze

Rozwiąż nierówność

Rozwiąż nierówność z załącznika. Rozwiązanie jest postaci x = a + 2kPI. Podaj a

A PI/4
B PI/2
C -PI/4
D -PI/2