Równania wymierne na maturze

miejsce zerowe

Wyznacz miejsca zerowe funkcji w załączniku

A x=√5
B x=-5
C x=5
D x=1