Funkcje trygonometryczne kąta dowolnego na maturze

iloczyn sinusów kąta

Zaznacz odpowiednio(treść w załączniku).

A 1/7
B 1/6
C 1/2
D 1/3