Funkcje trygonometryczne kąta dowolnego na maturze

iloczyn sinusów kąta

Zaznacz odpowiednio(treść w załączniku).

A 1/2
B 1/7
C 1/3
D 1/6