Zasada mnożenia w kombinatoryce na maturze

Ile jest liczb naturalnych czterocyfrowych, któryc

Ile jest liczb naturalnych czterocyfrowych, których zapis dziesiętny składa się tylko z dwóch różnych cyfr?

A 345
B 670
C 567
D 455

Inne pytania z tego zagadnienia