Zasada mnożenia w kombinatoryce na maturze

Ile jest liczb naturalnych czterocyfrowych, któryc

Ile jest liczb naturalnych czterocyfrowych, których zapis dziesiętny składa się tylko z dwóch różnych cyfr?

A 455
B 567
C 345
D 670

Inne pytania z tego zagadnienia