Przybliżenia na liczbach na maturze

Błąd względny i bezwzględny

Błąd bezwzględny przybliżenia liczby 0,75 wynosi 0,05. Wówczas błąd względny tego przybliżenia to:

A 0,08
B 0,06
C 0,05
D 0,07