Równania wymierne na maturze

2 rozwiązania

Wyznacz wszystkie wartości parametru b dla których równanie w załączniku ma 2 rozwiązania równych znaków.

A b ∈ (− 1,5/3) ∪ (− 3,0)
B b ∈ (− 1,− 2/3) ∪
C b ∈ (− 1,1/3) ∪ (− 3,0>
D b ∈ (− 1,− 1/3) ∪ (− 1/3,0)