Życie polityczne i obywatelskie Greków i Rzymian na maturze z łacińskiego i kultury antycznej

Instytucje i urzędy państwowe, pojęcia związane z armią grecką i rzymską, struktura społeczna mieszkańców Grecji i Rzymu, prawa i obowiązki obywateli, niewolnictwo