Ustroje polityczne świata antycznego na maturze z łacińskiego i kultury antycznej

Demokracja ateńska, ustrój polityczny Sparty, tyrania, monarchia, republika, dyktatura, pryncypat, cesarstwo