Szkoła i wychowanie na maturze z łacińskiego i kultury antycznej

Kalokagatia, wychowanie spartańskie, etapy kształcenia w Rzymie