Stopniowanie przysłówków na maturze z łacińskiego i kultury antycznej

Zasady stopniowania regularnego i nieregularnego