Przymiotniki deklinacji 1.-3. na maturze z łacińskiego i kultury antycznej

Odmiana, stopniowanie regularne i nieregularne