Połączenia wyrazów w zdaniu na maturze z łacińskiego i kultury antycznej

Związek zgody, związek rekcji, związek przynależności