Nominativus cum infinitivo na maturze z łacińskiego i kultury antycznej