Nieregularności w odmianie rzeczowników na maturze z łacińskiego i kultury antycznej

Rzeczowniki filius, deus, vis, domus, Iuppiter, równozłgoskowe nazwy rzek i miejscowości zakończone w Nom. sg. na -is