Literatura - rodzaje i gatunki literackie, najwybitniejsi przedstawiciele 2 na maturze z łacińskiego i kultury antycznej

Liryka (Safona, Alkajos, Owidiusz), sielanka (Teokryt, Wergiliusz), komedia (Plaut), historiografia (Tukidydes, Liwiusz, Tacyt), epistolografia (Cyceron, Seneka, Pliniusz Młodszy), autorzy polsko-łacińscy (K. Janicki, M. Sarbiewski)