Literatura - rodzaje i gatunki literackie, najwybitniejsi przedstawiciele na maturze z łacińskiego i kultury antycznej

Epos (Homer, Wergiliusz), liryka (Horacy), tragedia (Ajschylos, Sofokles, Eurypides), komedia (Arystofanes), historiografia (Herodot, Cezar, Nepos), retoryka (Demostenes, Cyceron), literatura polsko-łacińska (Jan Kochanowski)