Historia i geografia starożytnej Grecji na maturze z łacińskiego i kultury antycznej

Wielka Kolonizacja i jej zasięg geograficzny, wojny perskie, utrata niepodległości, podboje Aleksandra Wielkiego