Historia i geografia starożytnego Rzymu 2 na maturze z łacińskiego i kultury antycznej

Rozwój terytorialny państwa rzymskiego, rola Etrurii w rozwoju cywilizjacji rzymskiej, walka plebeuszy z patrycjuszami, triumwiraty, wojny domowe I w. p.n.e., podział cesarstwa, najazdy barbarzyńców, upasek Cesarstwa Zachodniego