Historia i geografia starożytnego Rzymu na maturze z łacińskiego i kultury antycznej

Wojny punickie, powstanie Spartakusa, podboje Cezara, zasięg terytorialny imperium rzymskiego, prześladowania chrześcijan, edykt mediolański