Funkcje koniunktivu w zdaniach głównych - pozostałe na maturze z łacińskiego i kultury antycznej

Coniunctivus prohibitivus, optativus, concessivus, dubitativus, irrealis, potentialis