Funkcje genetivu na maturze z łacińskiego i kultury antycznej

Genetivus partitivus