Funkcje dativu na maturze z łacińskiego i kultury antycznej

Dativus possesivus, dativus auctoris