Funkcje ablativu na maturze z łacińskiego i kultury antycznej

Ablativus comparationis, loci, temporis, separationis, instrumentalis, modi, auctoris