Filozofia grecka okresu klasycznego na maturze z łacińskiego i kultury antycznej

Sokrates, Platon, Arystoteles