Części zdania na maturze z łacińskiego i kultury antycznej

Podmiot, orzeczenie proste i złożone, dopełnienie, przydawka, okolicznik