Czasowniki nieregularne i o niepełnej odmianie na maturze z łacińskiego i kultury antycznej

Odmiana volo, nolo, malo, fero, fio, odi, memini, coepi oraz verba defectiva