Architektura i sztuka na maturze z łacińskiego i kultury antycznej

Grzecka architektura sakralna, porządki architektoniczne, rzeźba grecka okresu klasycznego i hellenistycznego, malartstwo wazowe, rzymska architektura sakralna, upamiętniająca, użyteczności publicznej